Jannik Abel

 

Jannik Abel er en norsk kunstner utdannet i San Fransisco. Hennes arbeider strekker seg over et bredt spekter av medier, materialer og uttrykksformer; fra gatekunst til silketrykk, film og arbeider i tre. Aula besøkte hennes hjem og studio i skogen på Nesodden for å få et innblikk i et virke og en person. Vi ønsket å fange det hun vil at vi skal se gjennom hennes kunst. Resultatet ble en kortfilm.

Som en motsetning til byens raske tempo, begynte Janniks arbeid med trær først da hun flyttet inn i skogen. Verktøyene hun bruker er enkle og alt gjøres for hånd. Selv sier hun at det kanskje er galskap det å jobbe med enkle håndverktøy og trær i 2018. Trearbeid er en naturlig langsom prosess; felling og tørking, før bearbeidelse. I tillegg krever det styrke. Skogens stillhet og arbeidene hennes henger sammen og utgjør kjernen i det hun ønsker å formidle; å minne oss på at vi som mennesker har et grunnleggende behov for et mer langsomt tempo. På den måten vil det oppstå et rom hvor vi kan lytte.

Les mer på: www.jannikabel.no

 
 
 
Noen vil kanskje si at det er passivt å sitte i skogen og jobbe. Jeg er enig, det er passivt, men noen må bevege seg sakte i en annen retning.