osloaula-2.jpg
 
 

Aula er et antropologisk designbyrå som fordyper seg i relasjonen mellom menneske, rom og objekt.

 
 

Aula er et antropologisk designbyrå som utvikler visuelle uttrykk innenfor et spekter av designfeltet, som merkevarebygging, set-design, interiørarkitektur og produktutvikling. Fellesnevneren i vårt arbeid er at vi trekker inn en antropologisk tankegang i designfaget, altså studiet av mennesker og kulturer. 

Vårt hovedmål er å avdekke og forstå hvordan vi mennesker former og blir formet av omgivelsene våre; hjemmene vi bor i, de tingene vi omgir oss med og kunsten vi liker. Ved å gå inn i våre prosjekter med fokus på disse relasjonene mellom menneske, rom og objekt, gjør at vi hele tiden jobber parallelt mellom aktør og mottaker, og på den måten skaper et mer rettet og bærekraftig sluttprodukt.

 
 

Oslo Aula ble kåret til vinner i kategorien Årets Nykommer ved Bo Bedre Designpris 2018. Les juryens begrunnelse og mer her.